NGƯỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN DISCORD

Nhấp để tham gia!

Thành viên tiêu biểu

 1. Nhiều bài viết

  1. Ntruong
   208

   Ntruong

  2. WindBoy
   59

   WindBoy

  3. Bloodman
   51

   Bloodman

  4. FubukiError
   42

   FubukiError

  5. K
   40

   king_live

 2. Điểm tương tác cao nhất

  1. Ntruong
   105

   Ntruong

  2. FubukiError
   13

   FubukiError

  3. K
   10

   king_live

  4. MinProSniper
   9

   MinProSniper

  5. WindBoy
   7

   WindBoy

 3. Nhiều điểm

  1. Ntruong
   43

   Ntruong

  2. WindBoy
   8

   WindBoy

  3. Bloodman
   8

   Bloodman

  4. K
   8

   king_live

  5. FubukiError
   8

   FubukiError

 4. Nhiều tài nguyên

  1. MinProSniper
   2

   MinProSniper

  2. Ntruong
   2

   Ntruong

  3. WindBoy
   1

   WindBoy

  4. P
   1

   pawelo

 5. Thành viên BQT

  1. B

   babyboyok5

  2. BeThiXinh

   BeThiXinh

  3. Du0ngTang123

   Du0ngTang123

  4. D

   Duc2atnt

  5. H

   Hirobi