NGƯỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN DISCORD

Nhấp để tham gia!

Thành viên tiêu biểu

 1. Nhiều bài viết

  1. Ntruong
   392

   Ntruong

  2. WindBoy
   168

   WindBoy

  3. BeThiXinh
   97

   BeThiXinh

  4. K
   71

   king_live

  5. FubukiError
   64

   FubukiError

 2. Điểm tương tác cao nhất

  1. Ntruong
   148

   Ntruong

  2. K
   19

   king_live

  3. MinProSniper
   18

   MinProSniper

  4. WindBoy
   17

   WindBoy

  5. FubukiError
   15

   FubukiError

 3. Nhiều điểm

  1. Ntruong
   43

   Ntruong

  2. WindBoy
   18

   WindBoy

  3. TheUnknown20
   8

   TheUnknown20

  4. K
   8

   Ko cần bt

  5. passcode123
   8

   passcode123

 4. Nhiều tài nguyên

  1. MinProSniper
   2

   MinProSniper

  2. Ntruong
   2

   Ntruong

  3. WindBoy
   1

   WindBoy

  4. P
   1

   pawelo

 5. Thành viên BQT

  1. Anh_Gaming_VN

   Anh_Gaming_VN

  2. B

   babyboyok5

  3. BeThiXinh

   BeThiXinh

  4. Du0ngTang123

   Du0ngTang123

  5. D

   Duc2atnt