NGƯỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN DISCORD

Nhấp để tham gia!

Server

Thảo luận về Minecraft Server

Tuyển dụng Server

Tuyển dụng nhân sự cho Minecraft Server
 
Điền vào mẫu ứng tuyển:
 • Nick:
 • Vị trí:
 • Tuổi:
 • Chơi minecraft bao lâu:
 • Một ngày bạn online bao lâu:
 • Mục đích bạn ứng tuyển:
 • Khi được ứng tuyển bạn sẽ làm gì:

Vui lòng cung cấp các thông tin sau để tăng cơ hội ứng tuyển:
 • Chứng minh nhân dân (bắt buộc)
 • Các hình ảnh sản phẩm (nếu có)
 • Các hình ảnh thành tích (nếu có)
Chủ đề
6
Bài viết
42
Chủ đề
6
Bài viết
42
WindBoy
 • WindBoy

Tin tức Server

Các thông tin mới và các bản cập nhật về Minecraft Server
Chủ đề
26
Bài viết
78
Chủ đề
26
Bài viết
78

Thảo luận về Minecraft Server

Chia sẽ và thảo luận về Minecraft Server
Chủ đề
4
Bài viết
18
Chủ đề
4
Bài viết
18

Hỏi đáp Server

Những thắc mắc về Minecraft Server được giải quyết tại đây
Chủ đề
8
Bài viết
20
Chủ đề
8
Bài viết
20
Ntruong
 • Ntruong

Hỗ trợ Server

Bạn cần đăng nhập vào diễn đàn để gửi bài hỗ trợ với mẫu sau:

 • Nick:

 • Cụm server:

 • Lý do:

* Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn không nên cung cấp mật khẩu cho bắt cứ ai
Chủ đề
71
Bài viết
271
Chủ đề
71
Bài viết
271

Báo cáo Server

Tố cáo, góp ý, khiếu nại Minecraft Server

Bạn cần đăng nhập vào diễn đàn để gửi bài hỗ trợ với mẫu sau:

 • Nick:

 • Cụm server:

 • Lý do:

* Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn không nên cung cấp mật khẩu cho bắt cứ ai
Chủ đề
45
Bài viết
187
Chủ đề
45
Bài viết
187
Không có chủ đề phù hợp với bộ lọc của bạn.