NGƯỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN DISCORD

Nhấp để tham gia!

Hỗ trợ Server

Bạn cần đăng nhập vào diễn đàn để gửi bài hỗ trợ với mẫu sau:

  • Nick:

  • Cụm server:

  • Lý do:

* Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn không nên cung cấp mật khẩu cho bắt cứ ai
Zz_Kirito_xX
Trả lời
10
Lượt xem
79
Zz_Kirito_xX
Zz_Kirito_xX
Trả lời
4
Lượt xem
27
Zz_Kirito_xX
xuanbao
Trả lời
23
Lượt xem
116
K
_MLP_
Trả lời
2
Lượt xem
41
_MLP_
Zz_Kirito_xX
Trả lời
2
Lượt xem
25
Zz_Kirito_xX
P
Trả lời
2
Lượt xem
29
WindBoy
WindBoy
K
Trả lời
2
Lượt xem
32
king_live
K
K
Trả lời
0
Lượt xem
13
king_live
K
K
Trả lời
0
Lượt xem
16
king_live
K
xuanbao
Trả lời
2
Lượt xem
34
xuanbao
xuanbao
Zz_Kirito_xX
Trả lời
3
Lượt xem
38
Ntruong
Ntruong