NGƯỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN DISCORD

Nhấp để tham gia!

Tố cáo, góp ý, khiếu nại

Bạn cần đăng nhập vào diễn đàn để gửi bài hỗ trợ với mẫu sau:

  • Nick:

  • Cụm server:

  • Lý do:

* Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn không nên cung cấp mật khẩu cho bắt cứ ai
BeThiXinh
Trả lời
1
Lượt xem
5
BeThiXinh
BeThiXinh
NoName
Trả lời
3
Lượt xem
11
Ntruong
Ntruong
GiaHung2k7
Trả lời
2
Lượt xem
19
ducduongdepz
ducduongdepz
PhanAnhHoang
Trả lời
18
Lượt xem
85
Holy Craft
Holy Craft
ducduongdepz
Trả lời
6
Lượt xem
38
ducduongdepz
ducduongdepz
K
Trả lời
3
Lượt xem
42
king_live
K
K
Trả lời
5
Lượt xem
49
WindBoy
WindBoy
Kirito123z
Trả lời
0
Lượt xem
10
Kirito123z
Kirito123z
nezukobaka
Trả lời
4
Lượt xem
26
Ntruong
Ntruong
K
Trả lời
3
Lượt xem
33
Ntruong
Ntruong
thanngoc
Trả lời
0
Lượt xem
16
thanngoc
thanngoc
passcode123
Trả lời
32
Lượt xem
134
Krow_B
Krow_B
IamTheFool
Trả lời
3
Lượt xem
16
WindBoy
WindBoy
BeThiXinh
Trả lời
2
Lượt xem
39
passcode123
passcode123
BeThiXinh
Trả lời
2
Lượt xem
10
UBRO32BIT
U