NGƯỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN DISCORD

Nhấp để tham gia!

Tố cáo, góp ý, khiếu nại Minecraft Server

Bạn cần đăng nhập vào diễn đàn để gửi bài hỗ trợ với mẫu sau:

  • Nick:

  • Cụm server:

  • Lý do:

* Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn không nên cung cấp mật khẩu cho bắt cứ ai
N
Trả lời
22
Lượt xem
170
king_live
K
D
Trả lời
2
Lượt xem
27
Ntruong
D
Trả lời
4
Lượt xem
25
D
K
Trả lời
0
Lượt xem
16
K
kimngan2422006
Trả lời
1
Lượt xem
10
Yoru_Akuma
Yoru_Akuma
FubukiError
Trả lời
1
Lượt xem
16
Ntruong
Ntruong
NguyenMinhManhz
Trả lời
4
Lượt xem
31
Bloodman
Bloodman
K
Trả lời
0
Lượt xem
15
king_live
K
T
Trả lời
11
Lượt xem
57
thienluv123
T
FubukiError
Trả lời
0
Lượt xem
13
FubukiError
FubukiError
K
Trả lời
0
Lượt xem
7
king_live
K
NguyenMinhManhz
Trả lời
11
Lượt xem
50
NguyenMinhManhz
NguyenMinhManhz
WindBoy
Trả lời
8
Lượt xem
85
Ntruong
Ntruong